Start‎ > ‎

Garanti

Svensk Hälsolaser lämnar 12 månaders garanti på samtliga produkter som säljs,förbrukningsvaror så som batteri inkluderas ej.
Garanti avser avhjälpande, alternativt ny vara av fel, om en vara är defekt och felet kan anses ha funnits vid leverans av varan eller uppkommit under garantitiden.
Garanti omfattar ej de typer av skador som kan anses orsakade av konsumenten själv, dvs yttre- eller egen åverkan. Yttre- eller egen åverkan omfattas av fel som uppkommit genom oaktsamhet, exempelvis fuktskador-, tappskador- eller skador till följd av felaktig montering.